مرد

مــــرد کـــه باشــــی

وقتــــی دستـــــــــ زنـــی را عاشقانه مـــی گیـــری  

تازه می فهمــی مــرد بودن را باید میانِ دستانِ ظـــریفــــــ زن

احساس کـــرد  


دانلود آهنگ جدید

عشق رویای من

عشــــق رویـــاهای من کسیــه که

 حتی وقتـی مث سگ و گربه ب جون هم میوفتیـــم

 شب نذاره از بغلش جُــم بخورم

 و بگه : اشتی نکردیما !!!!

 ولی بدون تـو خوابــم نمیبره ....دانلود آهنگ جدید

دنیای تو

دنیای تو همین جاست 


کنار کسی که سوگند می خورد به حرمت دست های تو .......


کنار کسی که با خود قهر می کند . با موهای تو آشتی 


کنار کسی که حرام می کند خواب خودش را بی رویای تو 


همان جایی که اگر تو را از من بگیرند 


سرم را میگذارم تا بمیرم .......

تمام

در تمام لحظات زندگیم
 
بوسه زدم بر خاکی که که از او جان گرفتم
 
بوسه زدم به دستی
 
که با او پیوند گرفتم
 
ای جانثار امید
 
ای نازنین رویا
 
بی تو کویر سرد را
 
با که گویم زیباست

دلم تنگ است

دلم براى کسى تنگ است

  کسى که بى مـن ماند

...کسى که با مـن نیست...

      کسى که مـن

...همیشه دلم برایش تنگ مى شود...

کسى که دوستش دارم...

عاشقانه...همیشه...

تا ابد...تا خودِ خداوند...

...دلم براى تـو تنگ است...


کم دارمــــت

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،

“تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوند … !

هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی !

حضورشان”گــــــــــــــــرم” است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را …

آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری !

هر دم هر لحظه “کـــــــــــــــــم” مـــــــی آوریشان …
 

و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت …

ایـــن روزهآ

ایــن روزهـــآ بـه خوבم عـــجـیب

حساבتـــــ مـے کــنم..

بـه راستـــے کســے رو خوشــبخــت تر از

خوבم نـــیــــآفـــــتم ..

בرســت اســت ..خوشبــختــے رو בرســت

زمــآنــے یـــآفــتم کـ ه ..

کـه مقــابلــ آטּ هیـــبـــت مرבانـــه اتــــ قـــلبمــ به تــپش افــتاב..

آטּ زمــآטּ کــ ه براـے نخـــســتین بــآر

بوســـه را میهمــآنــ لــبانـم کردے ..

هنــگامـــے که همــراه بـآ نوازشـــ و آغــــوش امــنـــت به اســتقــبال رویـــآے

زیبـــآے عـــشقـــمان میرفـــتم ..

בر آن لحـــظاتــــے که بــآ تمام وجــــوב

مــرا בر عــــرض مرבانـــه ات

مخـــفــے میکنـــــے و زمـــزمه لبـــآنت בر آن لحــظه لبریز مــیشود از "בوســـتـتـــבارم"

و ... و .... و......

و مــטּ بیشــتر از همیشـــه بــآ تمام وجوב

فـــریــآב میزنـــم ایـــטּ خوشـــبخـــتــے و عشـــق בر کنـــآر تـــــو را .. 

مــــــــــــرد من

مــرد مـن نـه بـا اســب سفیـــد میــ آیـد نـه بـآ بنـــز سیــاه !

مـَــرد مــن بـآ دو پـآی خـودش میــ آیــد ...

مَــرد مــن نـه بـآ حســآب پــرو نـه بـآ شـرکتـی در فلـآن جـآی شهـر

کـه بـا غــرور مـردانگــی اش میـ آیـد

مــرد مـن آنقــدر هـآ هـمـ رویـآیی نیــست

یکــ آدمـ ســاده اسـت کـه مـی شـود از قـامتــش مغـرور شـد 

کـه مـی شـود خستگـی هـآیش رـآ فهمــید

کـه چشمـآنـش حـرفـی جـز بـرای مـن نـدارد

بـاید زن بـآشـی تـآ بفهمـی حتـی یــک شـآخـه گـل وقتـی از دستــ مـردی مـی رسـد

کـه دستـآنـش جـز بـرای تـو نیـست چـه عشقــی دارد 

هــزار کـآدوی گــران قیمــت پیشکــش

بـاید زن بـآشـی تـآ بفهمـی همـآن دستــ هـآ چیـزیـست فـراتـــر از دستــ محــکـم

اَمـــن اسـت ... اطمـینـــآن دارد ...

مَـــــرد مـــــن ...

                    مـَــــــــــرد مــــــــــــی آیـــــــــــد ... !

لمس بودنت

یَنـ ـی :

وقتــ ـی داره باهـ ـات بحـ ـث میکنـ ـه

چشـ ـاتـ ـو ریز کنـ ـی

بگـ ـی :

خاک بـــِ سرم ... بـ ـاز تو اخم کردی ؟

نگفتم بـ ـت نمیـ ـاد ؟! اصـ ـن گـ ـوش نمیدیـ ـا !

بعد تـ ـا بیاد چیزی بگـ ـه

بگـ ـی چـ ـی گفتـ ـی؟؟ دوسـ ـم داری؟! خب عزیزم منم دوســــ ـت دارم!...

اونــ ـوقت ِ كه میــ ــتونی چونَشـ ـو بگیــری تـو دستـ ـت...

ســـرشـ ـو بگیــ ـری بــالا...

بگــی !

ببـ ــین !! مـَـ ـن عــ ــاشقتَـ ـم! تـ ـو كـَ ـلـَت فـ ـرو كـُن!

 

آزاב ﮯ . . .

این ها چــﮧ مـﮯ گوینـב ؟

آزاد ﮯ مـﮯخواهنـב ؟

בیوانــﮧ ها . . .

آزاב ﮯ کجایش خوب است ؟

بایـב בر بنـב تو گرفتار بوב . . .

 

                                                      هوا كه سرد میشه...

                                                آدم باس یكیو داشته باشه كه..

                                                 بغلش كنه تا گرم بشه.. >^_^<

                                         وگرنه هوا كه مرض نداره الكی سرد بشه... :|

زن

زن رو باید بغل کرد و بی دلیل بوسیدش

        حتی وقتی آرایش نداره

                 موهای دست و پاش یه کم درومده

دو روز وخ نکرده ابروهاشو برداره

                                  موهاشو برات براشینگ نکرده

       پیژامه تو رو پوشیده

                              و خودشو گوله کرده تو تخت

        تو جای خالی تو که هنوز گرمای تنتو داره

                                            که سرشو فرو کرده تو بالشت

       که بوی تنتو -نه ادکلنت-  با لذت

                            با هر نفسش بکشه توی ریه هاش

                زن رو باید بغل کرد و تو بغل نگه داشت

و با همه شلختگی ظاهریش عاشقونه بوسش کرد

                                            تا احساس امنیت کنه

                                              که مردش همه جوره دوستش داره...

طعم عشق

هــر لحظه از زنـــدگی بـایــد صـرف عشـق شـود،
در این صورت زنـــدگی تبدیـل به عبادت می شود،
و دیگر نیـازی بـه جستجــوی خـداونــد نیست،
زیــرا خداونــد خــود به نــزد کسی خواهد آمـد
که
طعـم عشـق را چشیــــده است…!

دوست داشتنت

گـیـــرم تـمـآم دنـیـآ بـگـویـنــد مـآ مـآل هــم
نـیـسـتـیــم
مــآبـه درد هـم نـمــیـخـوریـم
گـیـــرم بـرآی زیـر یـک سـقـف رفـتـن
عـشـق ، آخـریـن مـعـیـآر ایـن جـمـآعـت بــآشـد
گـیـرم دوسـت داشـتـن بـدون سـنـد حـرآم بـاشـد
عـجـیـب بـاشـد
بـآور نـکـردنـی بـآشـد
گـیـــرم تـآ آخـر عـمـر تـنـهـآ بـمـآنـم
گـیـــرم هــرگـز دسـتـآنـت در دسـتـآنـم قـفـل
نـشـود
مـــــن امـآ
گـیـــر ایـن گـیـــــرهآ نــیـسـتــم
من تــآ ابـد
گـیـر چــشـمـآن تــوام
گیر دوســت دآشـتـنـت

درباره سایت

  • درود به همه دوستان که وب سایت فور مای لاو سر میزنند،این وب سایت برای دوستان راه اندازی شده و کپی بداری از مطالبش آزاد هست البته با ذکر منبع مجاز هست.امیدوارم مطالب خوب باشه و شما هم دوباره به وب سایت سر بزنید

آخرین عناوین

نظرسنجی

نظرتون راجب وبسایت چیه؟؟؟


سایت عاشقانه و تفریحی فور مای لاو

عاشقی کار هرکسی نیست

اطلاعات سایت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic